مفهوم باشگاه مشتریان

aboutPic «باشگاه مشتریان» به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباط با افراد یا سازمان‌ها تعریف می‌گردد تا از این طریق تعاملات منظم و مستقیمی بمنظور هم‌افزایی بیشتر بین سازمان و گروه‌های مختلف مشتریان آن ایجاد شود. هدف اصلی باشگاه مشتریان، فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عمیق و عاطفی با آنهاست. به‌عبارت دیگر باشگاه مشتریان، از جمله ابزارهای جامع استراتژیکی است که موسسات مختلف می‌تواند برای حفظ مشتریان خود از آن استفاده نماید.
امروزه به باشگاه مشتریان به عنوان یک زیربنای مناسب برای افزایش فراوانی تعاملات بین موسسه و مشتری از طریق ایجاد فرصتهایی برای ارتباط با مشتریان و دریافت بازخور از این ارتباط نگریسته می‌شود. همچنین هدف دیگر باشگاه‌های مشتری، افزایش دانش سازمان درباره مشتریان خود در جهت ارائه محصولات و سرویس‌های متناسب‌تر است زیرا که از زمانی که مشتری در باشگاه ثبت نام می‌کند، به دنبال هر تماسی که با او برقرار می‌شود، سازمان اطلاعات مفصلی در مورد علایق و ساختار تقاضای او دریافت می‌نماید.


درباره باشگاه مشتریان پاسارگاد

بانک پاسارگاد درکنار کوشش همیشگی خود در زمینه توسعه مستمر خدمات و محصولات جدید و ایجاد تنوع در خدمات و در راستای تقويت و ارتقاء مستمر و بیش از پیش روابط با شما مشتریان ارزنده، اقدام به راه‌اندازی «باشگاه مشتریان پاسارگاد» نموده است. باشگاه مشتریان پاسارگاد با شعار «تعالي مشترک براي همه ذينفعان» راه‌اندازي گرديده و یکی از زیرساخت‌های استراتژیک اجرای برنامه‌های وفاداری ارزش‌ محور برای مشتریان گران‌سنگ بانک به حساب می‌آید. اميد است با یاری خداوند بزرگ و همراهی شما مشتریان وفادار و صمیمی، باشگاه مشتریان پاسارگاد بتواند گامی ديگر در راستای جلب رضایت هر چه بيشتر شما مشتريان ارجمند بردارد.اهداف اصلی باشگاه مشتریان پاسارگاد عبارتست از:
 
  • ایجاد یک تعامل دوسویه و موثر بین بانک و مشتریان
  • درک نیازها و خواسته های مشتریان گرانقدر بانک پاسارگاد و ارائه محصولات و خدمات ویژه متناسب با نیازهای آنها
  • افزایش میزان رضایت مندی مشتریان
  • ارتقا و توسعه بانکداری الکترونیکی
  • بازاریابی اثربخش خدمات نوین بانکی
  • تشویق مشتریان جهت جمع آوری امتیازات و شرکت در طرح ها ی ویژه اعضای باشگاه مشتریان  • ©2016 club.bankpasargad.com